Boek bestellen

De lucht in, maar waarom met u?

U kunt het boek bestellen door het formulier op deze pagina in te vullen. Het boek wordt u vervolgens direct toegezonden zodra u de kosten heeft overgemaakt op bankrekening
NL80 INGB 0701 7050 19 ten name van J. Schellinger te Groningen, onder vermelding van “De lucht in maar waarom met u”.

Voor verzending binnen Nederland bedragen de kosten €24,45 per boek (€19,95 plus € 4,50 verzend en afhandelkosten).

Voor verzending buiten Nederland maar binnen Europa bedragen de kosten €29,45 (€19,95 plus €9,50 verzend en afhandelkosten).

Voor verzending buiten Europa verzoek ik u contact met ons op te nemen.

Wanneer u vanuit het buitenland betaalt, wilt u dan naast het bovenstaande ook de BICcode: INGBNL2A vermelden?

U krijgt een bevestigingsmail met daarin nogmaals de gegevens. Zou u, mochten deze gegevens niet kloppen, contact op willen nemen?


Uw naam

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

E-mailadres

Telefoonnummer

Aantal exemplaren

Onderwerp

Uw bericht